Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Ciljevi i aktivnosti Alumni organizacije

Ciljevi i aktivnosti Alumni organizacije su:

– uspostavljanje, održavanje, negovanje i podržavanje trajnih veza između bivših studenata nakon što završe svoje studije;

– podsticanje bivših studenata na saradnju i druženje;

– uspostavljanje, održavanje, negovanje i podržavanje trajnih veza između Fakulteta i njegovih bivših studenata;

– podrška razvoju Akademije od strane bivših studenata koju mogu pružiti blagovremenim prosleđivanjem informacija Akademiji o pitanjima od interesa za nastavu, nauku i struku, a kojim raspolažu;

– uspostavljanje i razvijanje veza između Akademije i privrednih i vanprivrednih subjekata koji su organizacije zaposlenja studenata koji su završili studije na Akademiji, te razvoj saradnje sa istom;

– uključivanje i povezivanje diplomiranih studenata u zajednicu Alumni i podsticanje da intenziviraju svoje naučne i stručne aktivnosti i veštine;

– podsticanje učešća u međunarodnoj razmeni kroz razvoj saradnje sa Alumni organizacijama iz regiona i šire;

– širenje znanja i iskustva koje poseduju diplomirani studenti Akademije;

– promocija i unapređenje ugleda Akademije kroz ugled njenih diplomiranih studenata.

Vašim pridruživanjem Alumni organizaciji, ostvarivanje njenih ciljeva biće efikasnije a ciljevi, iako viši, biće lakše dostižni.