Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Master akademske studije - Klasično slikarstvo

Glavni ciljevi master akademskih studija su:
  • Osposobljavanje studenata za samostalnu i odgovornu primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti likovne umetnosti.
  • Ovladavanje sposobnostima za kontinualno unapređivanje znanja i veština neophodnih u profesionalnoj praksi u oblasti likovne umetnosti („Life long learning“ ability).
  • Sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u oblasti likovne umetnosti.
  • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na doktorskim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti
Završetkom master akademskih studija student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja i veštine koja im omogućavaju dalje stručno i naučno usavršavanje i kvalitetno i kompetentno obavljanje poslova u različitim sektorima privredne i vanprivredne aktivnosti u zemlji i inostranstvu.

 

Završetkom studija student stiče stručni naziv master likovni umetnik (120 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:
  • planiranje, kontrolu i izvođenje kompleksnih stručnih, razvojnih i umetničkih projekata;
  • učestvovanje u interdisciplinarnim domaćim i internacionalnim kulturnim aktivnostima;
  • prezentaciju i odbranu likovnog dela;
  • aktivno učešće u likovnom i kulturnom životu;
  • kvalitetno tumačenje i analizu savremenog vizuelnog jezika.

Završetkom master akademskih studija na studijskim programima studenti dobijaju zvanje:

Redni broj Lista studijskih programa Upis - broj studenata Stručni naziv - Zvanje
1.
MAS Klasično slikarstvo
20
Master likovne umetnosti

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

Nivo Znanje Veštine Sposobnosti i stavovi
Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije:
7.1
- Poseduje visoko specijalizovana akademska i/ili stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada) kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja.
- Rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada);

- Upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa;

- Primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada) kao osnovu za naučna-umetnička i primenjena istraživanja u oblasti likovnog stvaralaštva.
- Deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove;

- Samostalno i sa punom odgovornošću vodi najsloženije umetničke projekte;

- Planira i realizuje naučna i/ili primenjena umetnička istraživanja;

- Kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse u oblasti likovne umetnosti.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija MAS Akademija klasičnog slikarstva