Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Misija i vizija Alumni organizacije

Misija Alumni organizacije Akademije klasičnog slikarstva je uspostavljanje zajednice diplomiranih studenata osnovnih, master i doktorskih studija Akademije. U suštini misije Alumni organizacije je i uspostavljanje kontakata i stvaranje trajnih veza između diplomiranih (bivših) studenata Akademije, i između Akademije i njenih bivših studenata. Ponovnim uspostavljanjem veza i kontakata pokrenućemo razmenu znanja i iskustava između bivših studenata koji imaju uspešnu karijeru u zemlji ili inostranstvu što će sigurno doprineti i efikasnijem razvoju Akademije, i šire.

Blagovremeno informisanje, umrežavanje, efikasniji karijerni napredak, stručni i naučni rad, doživotno učenje, i efikasniji razvoj kompetencija i veština su samo neke od koristi koje svima nama nudi povezivanje u Alumni organizaciju, a posebno članovima – Alumnistima.

 

Vizija Alumni organizacije Akademije klasičnog slikarstva je da se zajednica Akademije i članova Alumni organizacije – Alumnista razvija na principima međusobne, dvosmerne, otvorene i interaktivne komunikacije i saradnje koja će upravo doprineti kontinuelnim koristima za Akademiju i Alumniste, kao i za privredu i društvo u celini.

Kroz zajednicu Akademije i Alumnista, Akademija će blagovremeno sticati saznanja o potrebi inoviranja nastavnih planova i programa u skladu sa zahtevima nauke i struke odnosno privrede i društva, o pravcima daljeg razvoja sopstvenih obrazovnih i naučno istraživačkih potencijala dok će Alumnisti sticati nova stručna i naučna znanja, nadograđivati postojeća, i unapređivati kvalitet svog profesionalnog i društvenog života.