Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Osnovne akademske studije - Klasično slikarstvo

Glavni ciljevi osnovnih akademskih studija su:

 • Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti likovne umetnosti.
 • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na master studijama iz navedene oblasti ili drugih srodnih oblasti.

 

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje u oblasti likovne umetnosti koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje je na nivou koji omogućava korićšenje stručne literature, ali istovremeno obuhvata neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja njihovog polja studiranja;
 • koji su u stanju da primene svoje znanje i razumevanje na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju i koji imaju sposobnosti koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema u oblasti likovne umetnosti;
 • koji imaju sposobnost da prikupljaju i tumače dela u oblasti likovne umetnosti;
 • koji imaju sposobnost razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima;
 • koji su u stanju da o svom radu i rezultatima rada u oblasti likovne umetnosti obaveštavaju stručnu i širu javnost;
 • koji su razvili sposobnosti koje su neophodne za nastavak студија.
 
Završetkom studija student stiče stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:
 • stručan i analitičan pristup likovnom delu, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja likovnog dela;
 • stručno i kreativno pristupanje izradi autentičnog likovnog dela, crteža, slike, grafike, skulpture, ikone, freske;
 • tumačenje i prenošenje stečenih znanja i sposobnosti;
 • korišćenje različitih tehnoloških postupaka i tehnika u izradi umetničkog dela;
 • kritičku podršku svog ili drugog likovnog dela.

Završetkom osnovnih akademskih studija na studijskim programima studenti dobijaju zvanje:

Redni broj Lista studijskih programa Upis - broj studenata Stručni naziv - Zvanje
1.
OAS Klasično slikarstvo
20
Likovni umetnik

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

Nivo Znanje Veštine Sposobnosti i stavovi
Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije:
6.2
Poseduje akademska ili stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada)
Rešava složene probleme u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada) u nestandardnim uslovima; Primenjuje veštine uspešne komunikacije u interakciji i saradnji sa drugima iz različitih društvenih grupa; Koristi opremu, instrumente i uređaje relevantne u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada)
Preduzimljiv je u rešavanju problema u nestandardnim uslovima; Vodi složene umetničke projekte samostalno i sa punom odgovornošću; Primenjuje etičke standarde profesije likovnog umetnika; Organizuje, kontroliše i obučava druge za rad iz oblasti likovne umetnosti; Analizira i vrednuje različite koncepte, modele i principe teorije i prakse likovne umetnosti; Ispoljava pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju likovnog umetnika

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija OAS Akademija klasičnog slikarstva