Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Vesti

Izložbu je otvorio predsednik Saveta Univerziteta ,,MB“ prof. dr Dušan Regodić. Na otvaranju je prigodno govorila i docent likovne umetnosti dr Ivana Sokolovski-Dragutinović.

Izložba se tradicionalno organizuje svake godine i predstavlja selekciju najuspešnijih studentskih radova za školsku 2023/2024. godinu iz predmeta: Crtanje, Slikanje, Večernji akt, Plastična anatomija, Grafika, Slikarska tehnologija, Zidno slikarstvo i Restauracija i konzervacija.

Izložba je otvorena od 07.06. do 21.06.2024. godine. Postavka radova studenata je u prostorijama Akademije klasičnog slikarstva, Teodora Drajzera 27A, Beograd.

Učesnici izložbe su studenti: Polina Karnavskaja, Ana Panić, Tamara Simić- Dražić, Mihaela Majorski i Slavica Dotlić.

Pozivaju se svi zainteresovani da posete izložbu do 21.06.2024. godine.

Izložba se tradicionalno organizuje svake godine i predstavlja selekciju najuspešnijih radova za školsku 2023/2024. godinu iz predmeta: Crtanje, Slikanje, Večernji akt, Plastična anatomija, Grafika, Slikarska tehnologija, Zidno slikarstvo i Restauracija i konzervacija.
 
Učesnici izložbe su studenti: Polina Karnavskaja, Ana Panić, Tamara Simić Dražić, Mihaela Majorski, Slavica Dotlić, Dragana Piroški i Jakov Nešić. 
 
Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju svečanom otvaranju izložbe dana 07.06.2024. godine u 12:00  u prostoru  Akademije klasičnog slikarstva, Teodora Drajzera 27A, Beograd. 

Poslednji radni i nastavni dan pre praznika je petak, 26. april, a prvi nastavni dan nakon praznika je utorak, 7. maj 2024. godine.

Svim stalno zaposlenim, studentima i prijateljima Univerziteta “MB” srećni PRVOMAJSKI I VASKRŠNJI PRAZNICI.

Menadžment Univerziteta “MB”

Nastava u letnjem semestru akademske 2023/2024. godine na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB počinje po kalendaru aktivnosti 19.02.2024. godine a završava 27.05.2024. godine. Sedmica za nadoknadu nastave je od 28.05.2024. do 03.06.2024. godine.

Rasporedi časova su postavljeni na oglasnu tablu Univerziteta MB.

Menadžment Univerziteta MB

Dan 15. februar je jedan od najbitnijih dana u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije — Sretenje je državni praznik Srbije koji se proslavlja 15. i 16. februara, a ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak, kao dan sećanja na početak Srpske revolucije, i takođe se proslavlja kao Dan ustavnosti Srbije u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Srbije — Sretenjski ustav.  Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

Prvi radni dan nakon Dana državnosti je ponedeljak, 19. februar 2024. godine kada se na Univerzitetu MB u Beogradu radi uobičajenim radnim vremenom.

Na osnovu Kalendara aktivnosti za akademsku 2023/2024. godinu obaveštavaju se studenti, nastavnici, saradnici u nastavi i stalno zaposleni na Univerzitetu MB da je Senat Univerziteta na predlog NNV PPF, NUV AKS Univerziteta i vlasnika doneo sledeću odluku:

 1. Nastavu u zimskom semestru realizovati do petka 29.12.2023. godine.
 2. Praznično odsustvo i odmor stalno zaposlenih i studenata po Kalendaru aktivnosti na Univerzitetu MB je od 29.12.2023. godine do 12.01.2024. godine.  
 3. Nadoknadu nastave realizovati po potrebi od  ponedeljka 15.01.2024. godine do subote 20.01.2024. godine (planira prodekan za nastavu na predlog nastavnika i studenata). Nastavnici će individualno i PO POTREBI planirati nadoknadu izgubljene nastave (na PPF i AKS Univerziteta MB), realizaciju II kolokvijuma (popravku istog) i odbranu seminarskih radova. Iste evidentirati u Knjige evidencije nastave.
 4. Januarski ispitni rok planirati po Kalendaru aktivnosti od 22.01.2024. godine do 14.02.2024. godine.
 5. Letnji semestar akademske 2023/2024. godine otpočeti po Kalendaru aktivnosti u ponedeljak 19.02.2024. godine.

Menadžment Univerziteta

Dana 23.12.2023. godine u 11.00 časova kao i svih prethodnih godina, vlasnici Univerziteta MB  će organizovati  svečanu dodelu Novogodišnjih paketića za decu stalno zaposlenih.

Svečanost za naše najmlađe će se organizovati u ulici Teodora Drajzera 27  u Beogradu.
 
Srećno!
Menadžment Univerziteta MB
Prijem su realizovali:
 • Predsednik Saveta Univerziteta MB  redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl.inž,
 • Prorektor za nastavu na Univerzitetu MB (ujedno zamenik rektora) prof. dr Živanka Miladinović-Bogavac,
 • Prorektor za nauku prof. dr Neđo Danilović,
 • Prodekan za nastavu na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB dr Dragana Đurić,
 • docent umetnosti dr Ivana Sokolovski.
U predivnom ambijentu profesor dr Dušan Regodić je održao uvodni čas pred prepunim amfiteatrom sa studentima. Kroz izlaganje studenti su dobili osnovne informacije o: Univerzitetu MB, Poslovnom i pravnom fakultetu, načinu studiranja, Bolonjskom procesu, studenstkom životu, materijalnoj bazi nastave, nastavnoj i obrazovnoj literuri, Studentskom Parlamentu, Alumni organizaciji studenata, studentskom kodeksu, javnosti u radu, studentskom smeštaju, brojnim izazovima i načinu života u Beogradu.
 
Predsednik Saveta Univerziteta MB je u ime vlasnika uputio pismo dobrodošlice studentima prve godine svih studijskih programa. (Vidi više)
Obaveštavamo Vas da će se prijem studenata prve godine studija i realizacija prvog nastavnog časa realizovati dana  02.10.2023. godine u 12.00 u prostorijama PPF i AKS u ulici Teodora Drajzera 27 po sledećem:
 
A) Studenti prava, ekonomije i bezbednosti u Amfiteatru 1. Za prijem su odgovorni: prof. dr Neđo Danilović i prof. dr Živanka Miladinović-Bogavac.
 
B) Studenti Informacionih tehnologija, poslovnog menadžmenta i klasičnog slikarstva u Amfiteatru 2. Za prijem su odgovorni: prof. dr Dušan Regodić, prof. dr Dragana Đurić i docent dr Ivana Sokolovski.
 
Tokom prijema studenti će biti informisani o: procesu studiranja na studijskim programima, studentskom životu na Univerzitetu MB, smeštaju i prevozu u Beogradu.

Nastava u akademskoj 2023/2024. godini na Poslovnom i pravnom fakultetu (PPF) i Akademiji klasičnog slikarstva (AKS) Univerziteta MB počinje u skladu sa godišnjim Kalendarom nastavnih aktivnosti 02.10.2023. godine, a završava 27.05.2024. godine.

Rezervno vreme za nadoknadu nastave je od 28.05.2024. godine do 01.06.2024. godine. Pre početka nastavnog procesa dekani fakulteta će održati sednice NNV i NSV, pripremiti sve neophodne saglasnosti o angažovanju i Odluke o izboru nastavnika i saradnika.

Vidi više:

 

Savet Univerziteta MB
Dana 25.07.2023. godine održana je  49. Sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na kojoj je donesena odluka o ponovnoj akreditaciji:
 1. OAS Klasično slikarstvo
 2. MAS Klasično slikarstvo
Standardi, sadržaj, samovrednovanje, kvalitet i način realizacije oba studijska programa su ocenjeni sa odličnom ocenom. Sadržaj, ciljevi i kvalifikacije navedenih studijskih programa se mogu videti na:
 
 

Akreditacija je za period narednih sedam godina.
 
Informacija o akreditaciji se može videti na: https://www.nat.rs/2023/07/26/odrzana-49-sednica-kapk/
 

Dana 31.05.2023. godine u 10:00 docent mr Đorđe Sokolovski je uspešno odbranio Doktorski umetnički projekat ,, Ka novoj ikoni, jer prisustvo Božije je u svim stvarima,, na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta  umetnosti u Beogradu.

Odbrana je realizovana pred komisijom:

prof. dr Saša Radojčić – ujedno predsednik komisije,
prof. dr Leka Mladenović – član, 
prof. dr Elizabeta Matorkić Bisenić – član, 
prof. dr Marko Lađušić – član i 
prof. dr Milivoj Miško Pavlović – ujedno mentor.

Docent na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB Đorđe Sokolovski je slikar nepresušnog umetničkog talenta specifične poetike, estetike i tematike.

U sklopu odbrane docent mr Đorđe Sokolovski je uspešno organizovao izložbu slika Doktorskog umetničko istraživačkog projekta u vremenu od 08. do 14.03.2023. godine.

Dnevnik na RTS 1 –  https://youtu.be/wK8HkRfFlZ4 

U ime svih zaposlenih na Univerzitetu MB i Akademiji klasičnog slikarstva čestitamo našem docentu dr Đorđu Sokolovskom.


Menadžment Univerziteta MB

U sklopu realizacije redovne nastave na studijskom programu OAS Klasično slikarstvo otvorena je Javna godišnja izložba studentskih radova.
 
Na otvaranju izložbe prigodan govor su imali profesor dr Dušan Regodić, dipl. inž. ispred Univerziteta MB i docenti doktor  Ivana Sokolovski i master Milan Nešić.
 
 
Otvaranju izložbe pored svih zaposlenih profesora prisustvovali su i gosti kao i članovi porodica naših studenata.
Izložbu radova mogu pogledati svi zainteresovani na lokaciji teodora Drajzera 27 u Beogradu u periodu od 14.06. do 28.06.2023. godine.
 
Iskrene čestitke našim studentima i profesorima sa AKS na uspešno organizovanoj izložbi.
U sklopu redovnog procesa reakreditacije dva studijska programa dana 05.04.2023. godine u poseti Univerzitetu MB, Akademiji klasičnog slikarstva bila je Recezentska komisija u sastavu:
 
1. Prof. Jadranka Simonović, (predsednik recenzentske komisije);
2. Prof. Goran Despotovski,
3. Prof. Suzana Vučković,
4. Sonja Žugić, stručnjak iz prakse,
5. Tijana Popović, student,
6. Ana Marjanović (koordinator recenzentske komisije).
 
Komisiju je primio rektor Univerziteta MB sa prorektorima, sekretarom,  dekanom i prodekanima Akademije klasičnog slikartsva, delom profesora, administracije, predsednikom Studentskog parlamenta, predsednikom Alumni asocijacije i predstavnikom privrede.
 
Recezentska komisija je stekla uvid u prostorne i materijalno tehničke uslove, nastavno obrazovnu literaturu, ljudski resurs, dokumentaciju, zakonitost rada, pravila i propise za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa.
 

Docent na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB Đorđe Sokolovski je slikar nepresušnog umetničkog talenta specifične poetike, estetike i tematike. Izložba je koncipirana kao izložba slika i kolaža. Tematski predstavlja umetničku igru autora kroz materiju i duhovno prisustvo onostranog. Kroz umetnički rad autora predstavljen je dodir duha i materije i oživljavanje materije, poigravanja sa ritmom i racionalno korištenje prostora.

Izložbe slika i kolaža Doktorskog umetničkog istraživačkog projekta je naišla na veliko interesovanje brojnih slikara, studenata i umetničke publike željne kvalitetnih slikarskih radova. Izložba je organizovana od 08.03. do 14.03.2023.godine  u Galeriji na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu je našla veliki odjek u javnosti.

Pored brojnih posetilaca i ljubitelja slikarskog umetničkog dela izložba je prikazana u Dnevniku na RTS 1: https://youtu.be/wK8HkRfFlZ4 

Dana 4. marta 2023. godine održana je “Humanitarno-edukativna radionica” sa decom žrtvama porodičnog nasilja. Organizator akcije je Studentski parlament Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB.
 
 
Radionica je organizovana tematski u susret  8. Martu –  Međunarodnom prazniku žena. Deca su bila u prilici da kroz svoje umetničko stvaralaštvo iskažu iskrenu pažnju i zahvalnost  svojim najdražim majkama i bakama.
 
 
 
Radionica je bila izraz  ljubavi dece žrtava porodičnog nasilja.
Deca su kroz svoj kreativni rad napravila najrazličitije dekoracije, narukvice, lančiće ili priveske za ključeve.
 
 
Pokazalo se da je ovakav vid kreativnog izražavanja deci zabavan, te da deca kroz igru i maštu razvijaju motoričke i kreativne sposobnosti. Sa druge strane, na ovaj način su se deca koja su učestvovala u ovoj radionici osetila ravnopravno u društvu koje ih okružuje.
 
 
Vlasnici Univerziteta MB su deci priredili slatku zakusku i osveženje tokom koje su razmenili iskustva, reči i željene osmehe.
 

 

Hvala vlasnicima Univerziteta MB koji su pokazali neverovatnu društvenu odgovornost i čija je humanost ponovo položila veliki ispit.

 

Menadžment Univerziteta MB

Poštovane i uvažene koleginice,
primite iskrene čestitke povodom 8. Marta, Međunarodnog dana žena. Posebno Vam želimo dobro zdravlje, sreću i uspeh na privatnom i poslovnom planu.
 
Uprava Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB 
 

 

U periodu od 8. marta do 6. aprila 2023. godine, galerija GrafikArt predstavlja izložbu „Nemi razgovori” – grafike Milene Maksimović-Kovačević i Simonide Radonjić iz Srbije, koje se prvi put predstavljaju na bugarskoj umetničkoj sceni. Njihova dela prikazaćemo upravo u „mesecu žena” u godini, jer njihov rad na jedinstven način istražuje ljudsku prirodu i višeslojne ljudske odnose, stavljajući „ženu” u centar. I jedna i druga traže skriveno u međuigri i povezanosti tela-duše, muško-ženskog, spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta, sebe i drugih, subjektivnog i objektivnog, privatnog i javnog… sve to ostaje praznina koja ispunjava tišinu i tišinom, dajući hranu za razmišljanje, šta je pravi razlog da se ove veze prekinu…

Za obe umetnice, tajne ljudske prirode su izuzetno važne, ali njihova traganja idu u dva različita pravca. Milena Maksimović bavi se ljudskom dualnošću, načinom na koji ljudi komuniciraju jedni sa drugima i šta ostaje skriveno među njima. Simonida se okreće tišini koju tvrdoglavo izbegavamo u ovom svetu punom nepotrebne buke. I upravo kolizija između tih dualiteta čini „Neme razgovore”.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvaranje izložbe, koje će se održati 8. marta 2023. godine od 17.00 do 20.00 časova u galeriji GrafikArt u ulici Zlatovrak 50.

Obaveštavamo Vas da je izložba Doktorskog umetničkog projekta docenta na AKS magistra Đorđa Sokolovskog organizovana u Galeriji na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Vreme izložbe je 08.03 do 14.03.2023. godine.
 
 
Pozivaju se svi studenti i profesori da posete navedenu izložbu.
 
Pozivnica je u prilogu.

Dan 15. februar je jedan od najbitnijih dana u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je Dan državnosti, on je i Dan ustavnosti Srbije, kao i dan sećanja na početak Prvog srpskog ustanka. 15. februara 1835. Skupština u Kragujevcu donela je Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba.

Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

Prvi radni dan nakon Dana državnosti je petak, 17. februar 2023. godine kada se na Univerzitetu MB u Beogradu radi uobičajenim radnim vremenom.

Svim studentima, stalno zaposlenim i poslovnim partnerima Univerziteta MB, iskrene čestitke povodom predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika.
 
 
Iznad svega Vam želimo dobro zdravlje, uspeh i sreću na ličnom i poslovnom planu u Novoj 2023. godini.
 
Menadžment Univerziteta MB

Studentski parlament Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB se uključio u humanitarnu akciju “Studenti za decu Kosmeta”.

Naši studenti na čelu sa studentom prorektorom na Univerzitetu MB sa studijskog programa Informacione tehnologije Miom Stanišić su i ovom prilikom pokazali visok stepen empatije, solidarnosti i društvene inkluzivnosti, čime se Univerzitet MB posebno ponosi.

U humanitarnoj akciji koja je trajala do 25.12.2022. godine su učestvovali svi članovi SKONUS-a sa državnih i privatnih Univerziteta Republike Srbije.

Dana 25.12.2022. godine na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB dodeljeni su paketići za decu stalno zaposlenih.

Deca stalno zaposlenih su se u prisustvu svojih roditelja i prorektora za nastavu i studentska pitanja profesorke dr Živanke Miladinović – Bogavac družila uz izuzetno raspoloženog Deda Mraza.

Nisu izоstali muzika, okićena jelka, slatkiši i lepa žurka uz zimske čarolije i prekrasan ambijent na Univerzitetu MB.

Zbog preduzimanja mera zaštite studenata i stalno zaposlenih i racionalizacije svih poslovnih aktivnosti  Senat Univerziteta MB je na predlog NNV PPF i AKS Univerziteta i vlasnika doneo sledeću odluku:

 1. Nastavu u zimskom semestru za vremenski period od ponedeljka 26.12.2022. godine do petka 30.12.2022. godine realizovati elektronskim putem (predavanja online, prezentacije na sajtu PPF i AKS). 
 2. Praznično odsustvo i odmor stalno zaposlenih i studenata po Kalendaru aktivnosti na Univerzitetu MB je od 30.12.2022. godine do 15.01.2023. godine.  
 3. Nadoknadu nastave realizovati po potrebi od  ponedeljka 16.01.2023. godine do petka 21.01.2023. godine. Nastavnici će individualno i PO POTREBI planirati nadoknadu izgubljene nastave (na PPF i AKS Univerziteta MB), realizaciju II kolokvijuma (popravku istog) i odbranu seminarskih radova. Iste evidentirati u Knjige evidencije nastave.
 4. Januarski ispitni rok planirati po Kalendaru aktivnosti od 23.01.2021. godine do 18.02.2023. godine.
 5. Letnji semestar akademske 2022/2023. godine otpočeti po kalendaru aktivnosti u ponedeljak 20.02.2023. godine.

Menadžment Univerziteta

Prisutnima su se obratili ministar prosvete Branko Ružić, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić, zamenik predsednika KONUS-a rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović i predsednica SKONUS-a Margareta Smiljanić. Ministar Ružić je čestitajući međunarodni dan studenata poručio da je ovo prilika da se javnosti ukaže na značaj i ulogu studenata u društvu, ali i u procesu reformi obrazovanja u Srbiji.

SKONUS je na akademiji dodelio zahvalnice za poseban doprinos u radu i nesebičan doprinos razvoju sistema studentskog organizovanja u Srbiji: Narodnoj skupštini Republike Srbije, ministru prosvete Branku Ružiću, državnoj sekretarki Ministarstva prosvete prof. dr Marijani Dukić Mijatović, državnom sekretaru Ministarstva finansija Saši Stevanoviću, rektoru prof. dr Nenadu Filipoviću, rektorki prof. dr Zani Dolićanin, sekretaru za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda Nenadu Radiću, direktoru Ustanove Studentski centar Beograd Goranu Miniću, direktoru Fonda za inovacionu delatnost prof. dr Ivanu Rakonjcu, novinarki RTS Nataliji Sinanović, novinarki Jeleni Komarici, studentskom parlamentu Univerziteta u Crnoj Gori, organizaciji Svetski omladinski talas i organizaciji Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine.

https://www.novosti.rs/obrazovanje/vesti/1173907/svecana-akademija-cast-skonus-obelezio-medjunarodni-dan-studenata

Dana 17.11.2022. godine u 17.00 u umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ na Malom Kalemegdanu broj 1, Beograd je otvorena jesenja izložba Flamingov cvet ili Anturijum.

Svi pripadnici Univerziteta MB se pozivaju da posete izložbu u vremenu od 17. novembra – 8. decembra 2022. godine.

Profesori Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB doc. dr Ivana Dragutinović-Sokolovski, doc. Msc Ana Cerović i docent Msc Đorđe Sokolovski su se odazvali na poziv Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) za učešće u tradicionalnoj 85. po redu Jesenjoj izložbi ULUS-a pod nazivom FLAMINGOV CVET ILI ANTURIJUM.

Jesenja izložba je najstarija ULUS-ova izložba (1928) i najstarija izložba u regionu, a ovogodišnju postavku je koncipirao i kurirao kustoski tim koji čine Nina Mihaljinac, Petar Cigić i Milan Đorđević.

Vidi više o izložbi: https://ulus.rs/blog/85-jesenja-izlozba-flamingov-cvet-ili-anturijum/

U nastavku su slike naših profesora:

                     Ivana Dragutinović-Sokolovski:

                      Toplina (Ruž za usne na papiru)

 

 

                       Ivana Dragutinović-Sokolovski:

                        Cvet (Ruž za usne na papiru)

 

                                Ana Cerović: Zeka

 

                       Ana Cerović: Anturijum i duga

 

 

                                 Đorđe Sokolovski:

                             Mala ptica-Anturijum

Prema Poslovniku o radu, dana 18.11.2022. godine održana je deveta sednica Senata Univerziteta MB.

Sednici su prisustvovali svi članovi Senata. Verifikovani su novi članovi Senata Univerziteta MB.

Sednicom je predsedavao rektor Univerziteta MB i ujedno predsednik Senata Univerziteta MB redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl. Inž.

Na sednici su usvojeni Godišnji plan rada, Odluka i Program unutrašnjeg samovrednovanja i svi godišnji planovi rada Univerziteta MB i njegovih centara, analizirane su brojne planske aktivnosti i realizacija zadataka iz 2022. godine.

Senat je jednoglasno usvojio i Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu MB.

Studentica prorektor Mia Stanišić na Univerzitetu MB je detaljno informisala članove Senata o aktivnostima SKONUS.

Dnevni red se nalazi u Javne informacije/Informator o radu /Aktuelni informatorGlasnik -Novembar 2022. godine

Aktuelni informator – Univerzitet MB (mbuniverzitet.edu.rs)

Našem istaknutom akademskom slikaru docentu na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB mr Nenadu Stankoviću je dodeljena nagrada 51. ZLATNI BEOČUG grada Beograda za 2022. godinu.

Nagrada je dodeljena za trajan doprinos razvoju kulture grada Beograda.

Nagradu je dodelila Kulturno-prosvetna zajednica grada Beograda na centralnoj svečanosti 27.06.2022. godine na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

Nagrada predstavlja priznanje za izuzetan profesionalni rad u oblasti kulture i podsticaj svim našim mladim profesorima i studentima za još veća pregnuća u umetničkom radu.

Čestitamo našem istaknutom i među studentima omiljenom profesoru na još jednoj nagradi.

Menadžment Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB.

U ponedeljak 03 i 04. oktobra 2022. godine na Univerzitetu MB-Beograd je upriličen svečani prijem nove generacije studenata Poslovnog i pravnog fakulteta i Akademije klasičnog slikarstva, koji će u akademskoj 2022/2023. godini pohađati prvu godinu studija.

Nakon intoniranja himne svim brucošima se obratio prof. dr Dušan Regodić, rektor Univerziteta MB.

Na prijemu studenata pozdravnu reč su imali i prodekan za nastavu PPF  prof. dr Dragana Đurić-Lazić, prodekan za nauku PPF prof. dr Snežana Maksimović i dekan AKS prof. Milan Nešić.

Svečanim prijemima prisustvovao deo profesora i veliki broj studenata prve godine studijskih programa Poslovna ekonomija, Poslovni mendžment, Pravo, Informacione tehnologije i Klasično slikarstvo.

Nakon svečanih prijema brucoša studenti su obišli prostor Univerziteta MB, biblioteku, studentsku službu i taj dan je otpočela redovna nastava.

Fotografije sa svečanih prijema brucoša možete pogledati na zvaničnoj facebook stranici Univerziteta MB.

Na zahtev Univerziteta MB i Saveta Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju je dana 16.09.2022. godine boravila u poseti Univerzitetu MB.
Komisija je u potpunosti sagledala sve prostorne i materijalne uslove na adresi Teodora Drajzera 27 i 27 A i odobrila promenu sedišta Akademiji klasičnog slikarstva.
Na taj način će Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta MB kao akreditovana privatna, obrazovna ustanova sa 14 godina dugom tradicijom u obrazovanju odraslih, obavljati svoju obrazovnu delatnost u predivnom prostoru opremljenom po najvišim akademskim standardima na novoj adresi Teodora Drajzera 27 i 27A.

Nastava u akademskoj 2022/2023 godini na Poslovnom i pravnom fakultetu (PPF) i Akademiji klasičnog slikarstva (AKS) Univerziteta MB počinje u skladu sa godišnjim Planom realizacije nastavnog procesa 03.10.2022. godine, a završava 02.06.2023. godine.

Rezervno vreme za nadoknadu nastave je od 05.06.2023. godine do 09.06.2023. godine. Pre početka nastavnog procesa dekani fakulteta će održati sednice NNV i NSV, pripremiti sve neophodne saglasnosti o angažovanju i Odluke o izboru nastavnika i saradnika. (Vidi više)
Kolektivna izložba studenata Akademije klasičnog slikarstva je organizovana zahvaljujući velikoj inicijativi i stručnom zalaganju prorektora za nastavu na Univerzitetu MB profesorke dr Živanke Miladinović-Bogavac i razumevanju direktora Pedagoškog muzeja profesora dr Slobodana  Vuksanovića. https://www.tob.rs/sr/sta-videti/muzeji-i-galerije/pedagoski-muzej. Kolektivna izložba je obuhvatila postavku sa preko 50 slika.
 
 
Posle predivnih uvodnih pesama hora kolektivnu izložbu je otvorio rektor Univerziteta MB redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl inž. U svom govoru posebno je naglasio značaj izložbe za razvoj kompetencija posebno nadarenih i talentovanih studenata u oblasti likovne umetnosti, postupnog osamostaljivanja i razvoja nacionalne karijere slikara tokom školovanja. 
 
 
Na otvaranju izložbe sve prisutne je pozdravio dekan Akademije klasičnog slikarstva docent Milan Nešić, docenti Ana Pejdić i Nenad Stanković i izabrani studenti sa školovanja i koji su diplomirali.
 
 
Studenti su posebno izrazili svoje zadovoljstvo studiranjem na Akademiji klasičnog slikarstva, naglasili posvećenost, značaj i kvalitet pedagoškog rada profesora Akademije klasičnog slikarstva za razvoj njihovih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti klasičnog slikarstva.
 
 
Otvaranju izložbi su prisustvovali i izložbu obišli stalno zaposleni nastavnici, saradnici, studenti sa roditeljima, nenastavno osoblje i brojni prijatelji Univerziteta “MB”.
Vlasnik Univerziteta MB profesor dr Milija Bogavac u predivnom i autentičnom ambijentu dvorišta Pedagoškog muzeja priredio je svečani koktel za sve učesnike i goste kolektivne izložbe.
 
 
Izložbena postavka će biti otvorena od 02.06. do 09.06.2022.godine.
 
Katalog slika studenata AKS
Katalog slika studenata AKS
 

Svečano otvaranje izložbe će biti 02.06.2022. godine u 19:00 sati. Pozivaju se stalno zaposleni nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje i prijatelji Univerziteta “MB” da dođu na svečano otvaranje i izložbe slika.

Videti katalog slika studenata AKS

S poštovanjem,
Uprava Univerziteta “MB”

Poštovane i uvažene koleginice, primite iskrene čestitke povodom 8. Marta  – Međunarodnog dana žena. Posebno Vam želimo dobro zdravlje, sreću i uspeh na privatnom i poslovnom planu.

Uprava Akademije klasičnog slikarstva

Dan 15. februar je jedan od najbitnijih dana u političkom, kulturnom i istorisjkom kalendaru Srbije. Pored toga što je Dan državnosti, on je i Dan ustavnosti Srbije, kao i dan sećanja na početak Prvog srpskog ustanka. 15. februar 1835. Skupština u Kragujevcu donela je Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba.

Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

Prvi radni dan nakon Dana državnosti je četvrtak, 17. februar 2022. godine kada se na Univerzitetu MB u Beogradu radi uobičajenim radnim vremenom.

Zbog preduzimanja mera zaštite studenata i stalno zaposlenih Senat Univerziteta MB je na predlog NNV PPF i AKS Univerziteta i vlasnika doneo sledeću odluku: 
 

1. Nastavu u zimskom semestru za vremenski period od 20.12.2021. godine – 24.12.2021. godine realizovati elektronskim putem (predavanja online, prezentacije na sajtu PPF). 

2. Praznično odsustvo i odmor stalno zaposlenih i studenata po Kalendaru aktivnosti na Univerzitetu MB je od 29.12.2021. godine do 14.01.2021. godine.  

3. Nadoknadu nastave realizovati od  17.01.2022. godine do 28.01.2022. godine. Nastavnici će individualno i PO POTREBI planirati nadoknadu izgubljene nastave (na PPF i AKS Univerziteta MB), realizaciju II kolokvijuma (popravku istog) i odbranu seminarskih radova. Iste evidentirati u Knjige evidencije nastave.

4. Januarski ispitni rok planirati po Kalendaru aktivnosti od 31.01.2021. godine.

Menadžment Univerziteta
Obaveštavamo Vas da će sednica biti održana 28.10.2021. godine u 11.00 u prostorijama rektorata Univerziteta MB u ulici Prote Mateje 19 na Slaviji.
 
 
“Na ponos Univerziteta MB i Akademije klasičnog slikarstva dekan AKS akademski slikar redovni profesor mr Dragan Martinović primio je Vukovu nagradu iz oblasti kulture. Vukovu nagradu od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Naš dekan akademski slikar poreklom iz Mačve, Dragan Martinović je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade za 2019. godinu. Životni put našeg profesora, stvaralački talenat i posvećenost likovnoj umetnosti su za primer sadašnjim i budućim generacijama”.

Rektor Univerziteta MB, redovni profesor dr Dušan Regodić

Akademija klasičnog slikarstva raspisuje

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studije