Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Master akademske studije - KLASIČNO SLIKARSTVO

– Knjiga  predmeta MAS KS – od 2023-2024. godine

– Podaci o SP MAS KS – od 2023-2024. godine

– Raspored predmeta MAS KS – od 2023-2024. godine

– Struktura, svrha i ciljevi SP MAS KS od 2023-2024. godine