Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Dosadašnji dekani na Akadedmiji klasičnog slikarstva

redovni profesor mr Dragan Martinović
Dekan Akademije klasičnog slikarstva od 2015. do 2022. godine