Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Osnovne akademske studije - KLASIČNO SLIKARSTVO

– Knjiga  predmeta OAS KS – od 2023-2024. godine

– Podaci o SP OAS KS – od 2023-2024. godine

– Raspored predmeta OAS KS – od 2023-2024. godine

– Struktura, svrha i ciljevi SP OAS KS od 2023-2024. godine