Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Reč vlasnika

“Akademija klasičnog slikarstva univerziteta MB u skladu sa modernim tendencijama u obrazovanju, primenjuje savremene sisteme kvaliteta i modele studiranja, a sve u cilju unapređenja postojećeg obrazovnog procesa. Trudimo se da razvijemo kvalitetne i moderne studijske programe, koji podstiču kreativnost i sposobnost studenata, i pružaju im znanje koje omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva, Pored toga, sistem upravljanja kvalitetom u oblasti visokog obrazovanja trebalo bi da omogući međusobno upoređivanje visokoškolskih institucija i programa, kao i lakše priznavanje akademskih kvalifikacija. Smatramo da je budućnost u permanentnoj modernizaciji i usklađivanju studijskih programa sa dinamičnim potrebama poslovnog okruženja. Cilj nam je da fakultet postane međunarodno priznato mesto za sticanje znanja iz multidisciplinarnih naučnih oblasti, a svoju viziju bazira na poboljšanju edukativnog sistema primenom etičkih principa i profesionalizma nastavnog kadra. Elementi sistema menadžmenta kvaliteta podržavaju proces međunarodne saradnje fakulteta sa obrazovnim institucijama u inostranstvu i regionu, i doprinose stalnom usavršavanju nastavnog kadra. “

Redovni profesor dr Milija Bogavac

Vlasnik Akademije klasičnog slikarstva univerziteta mb