Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

O Akademiji klasičnog slikarstva

 Akademija klasičnog slikarstva zasniva se na oblicima slikarstva sačuvanim još od perioda antike, vizantije, renesanse i umetnosti do početka 20. veka. Na njoj se izučava svaki element klasičnog likovnog jezika pojedinačno i omogućava da veštinom, kreacijom i idejom nastane delo poput onog koje i danas dovodi milione posetilaca u Luvr, Ermitaž, Ufici, Metropoliten, Prado, i dr.

Studije klasičnog slikarstva pridružuju se malom broju čuvara ovih znanja i vrednosti u Evropi i Americi. Saznanja stečena ovim programom su u svakom smislu neophodni temelj i za sve druge pravce i oblasti likovnih umetnosti. Koncept i program ovog fakulteta sadržan je u samom imenu: Akademija klasičnog slikarstva.

Od Altamire, preko drevnih civilizacija, do početka evropske kulture, i današnji čovek ima potrebu da slika. Ni najsavremenija tehnička sredstva, od fotoaparata do kompjutera, nisu umanjila ljudsku potrebu da viđeni svet fascinaciju vizuelnom senzacijom, živim i sintetičkim vizuelnim prikazima, zabeleži ugljanom olovkom, perom ili četkicom. Promene ljudske misli i najezda novih medija, novih načina izražavanja iste fascinacije, nisu oštetile, uništile, niti umanjile značaj slike. Naprotiv, svi ti novi trendovi stavili su sliku i klasično slikarstvo na pijedestal, sa kog ona treba da se odupre savremenim promenama i izazovima.

Gde leži tajna trajanja klasičnog slikarstva? Crtež, valer, boja i mnogi drugi likovni elementi njenog univerzalnog jezika izražavanja, njihova jasnost, istrajnost i osvedočene, proverene, merljive i očigledne vrednosti, čine klasično slikarstvo besmrtnim. Svaka umetnost – književnost, muzika, pa tako i slikarstvo – ima svoj specifični, definisani i konstantni, a istovremeno univerzalni i razumljivi, provereni i merljivi, kvalitativni sistem, jezik izražavanja – jezik umetnosti.

 

Vidi više o akademiji:

 1. https://www.facebook.com/akademijaklasicnogslikarstva/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=kZFoDe1SwMw
 3. https://www.youtube.com/watch?v=gKNyItnvCno
 4. https://mbuniverzitet.edu.rs/aks-alumni-prijava/

Vidi više naši profesori:

 1. https://sr.wikipedia.org/wiki/Dragan_Martinovi%C4%87
 2. http://vi.galerijabeograd.org/milan-nesic/
 3. Nenad Stanković (slikar) — Vikipedija, slobodna enciklopedija (wikipedia.org)
 4. Žarko Drinčić — Vikipedija, slobodna enciklopedija (wikipedia.org)
 5. http://esnaf.sirmium.org/srb/w_damjan.php
 6. https://www.youtube.com/watch?v=kZFoDe1SwMw
 7. https://ckm.co.rs/vasa-dolovacki-otvaranje-izlozbe-2019/
 8. https://prodajaslika.info/galerija-slika/kolekcija-nenad-stankovic-na-prodaju/