Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Uprava Akademije klasičnog slikarstva

Vlasnik Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB

Prof. dr Milija Bogavac, redovni profesor

Dekan Akademije klasičnog slikarstva

mr Dragan Martinović, redovni profesor

Prodekani

Prodekan za nastavu

Doc. mr Milan Nešić

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

Doc. mr Ivan Canjar