Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Uprava Akademije klasičnog slikarstva

Vlasnik Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta MB

Prof. dr Milija Bogavac, redovni profesor

Dekan Akademije klasičnog slikarstva

Doc. mr Milan Nešić

Prodekani

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

Doc. mr Đorđe Sokolovski

Prodekan za nastavu

Doc. mr Ivan Canjar