Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA - ŠKOLSKA 2023/2024. GODINA

Studijski programi na koje se student mogu upisati: 

 1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
 • Poslovni menadžment -240 ESPB,
 • Pravo – 240 ESPB,
 • Informacione tehnologije -240 ESPB,
 • Poslovna ekonomija -240 ESPB.
 • Klasično slikarstvo-180 EPSB
 1. MASTER AKADEMSKE STUDIJE
 • Industrijsko ekonomski menadžment- 60 ESPB,
 • Poslovno pravo – 60 ESPB,
 • Informacione tehnologije – 60 ESPB,
 • Klasično slikarstvo-120 ESPB.
 1. DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
 • Poslovni menadžment- 180 ESPB,
 • Napredne informacione tehnologije- 180 ESPB,
 • Javno pravo – 180 ESPB,
 • Klasično slikarstvo-180 ESPB.

Sve informacije se mogu dobiti i na sajtu Univerziteta MB, u studentskom servisu na telefon 011-3391641 ili mejlom na fpi.menadžment@gmail.com.

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite

fpi.menadzment@gmail.com, sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs

https://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2022/06/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf.

Kandidati mogu izvršiti predaju dokumenata za upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta MB:

 • U Beogradu, Teodora Drajzera 27, radnim danima od 08-16 časova u studentskom servisu.

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Original diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (na uvid) i fotokopiju navedenih dokumenata (ne mora biti overena kopija). Ukoliko dokumenta srednje škole nisu na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku potrebna je i kopija njihovih prevoda.
 • Kandidat koji je završio srednju školu van teritorije Republike Srbije (izuzetak Republika Srpska) ili je završio stranu školu/program u Republici Srbiji u obavezi je da nostrifikuje diplomu srednje škole u Agenciji za kvalifikacije. Prilikom upisa potrebno je dostaviti Odluku o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave iz Agencije za kvalifikacije, kao i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Ukoliko Odluka o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave još uvek nije urađena potrebno je dostaviti potvrdu Agencije za kvalifikacije o započetom postupku i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Dve fotografije za indeks dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu ili fotokopiju lične karte bez čipa. Strani državljani dostavljaju kopiju pasoša (strana sa fotografijom i ličnim podacima).
 • Kandidati kojima je potrebna viza prilažu i kopiju strane pasoša sa boravišnom dozvolom (vizom), kao i kopiju prijave boravka koja se dobija u policiji. Za kandidate iz zemalja kojima nije potrebna viza kopira se strana pasoša gde se vidi datum ulaska u Srbiju, a ukoliko se iz Crne Gore / BIH u Srbiju ušlo sa ličnom kartom može se naknadno dostaviti kopija prijave boravka koja se dobija u policiji;
 • Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) ili potpisani predugovor o studiranju;
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita (5.000 din);
 • Za kandidate strane državljane – potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji.
 • Za vukovce – overena kopija Vukove diplome;

 Uplata prijemnog ispita – na račun broj: 325-9500600047025-13

 VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu MB u poziv na broj unosite Vaš matični broj tj. Vaš JMBG. Ukoliko ste strani državljanin i nemate JMBG potrebno je da unesete broj pasoša čiju fotokopiju prilažete.

UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA - ŠKOLSKA 2023/2024. GODINA

Prijem dokumenata za upis studenata u prvom upisnom roku na Poslovni i pravni fakultet i Akademiju klasičnog slikarstva Univerziteta “MB” počinje u ponedeljak 6. juna 2022. godine. Prijemni ispit je 29. i 30.06.2022. godine u 10.00 u Teodora Drajzera br. 27.  Beograd.

Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 ili mejlom na fpi.menadzment@gmail.com

[table id=1 /]

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite:

fpi.menadzment@gmail.com;

sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs;

http://media.mbuniverzitet.edu.rs/2022/03/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf;

https://mbuniverzitet.edu.rs/upis/.

Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na srpskom jeziku možete dobiti na +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 ili na imejl fpi.menadzment@gmail.com.

Kandidati mogu izvršiti predaju dokumenata za upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta “MB”:

 • U Beogradu, Teodora Drajzera br. 27, Beograd, radnim danima od 10-18 časova – šalteri u prizemlju objekta;+381 11 3391-641; fpi.menadzment@gmail.com.
 • U Mladenovcu Kralja Petra I br. 372, 11400 Mladenovac, Srbija +381 11 823 2427; radnim danima od 08-15 časova u Studentskoj službi-prvi sprat; fpi.menadzment@gmail.com.

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Original diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (na uvid) i fotokopiju navedenih dokumenata (mora biti overena kopija). Ukoliko dokumenta srednje škole nisu na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku potrebna je i kopija njihovih prevoda od ovlašćenog prevodioca.
 • Kandidat koji je završio srednju školu van teritorije Republike Srbije (izuzetak Republika Srpska) ili je završio stranu školu/program u Republici Srbiji u obavezi je da nostrifikuje diplomu srednje škole u Agenciji za kvalifikacije. Prilikom upisa potrebno je dostaviti Odluku o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave iz Agencije za kvalifikacije, kao i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Ukoliko Odluka o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave još uvek nije urađena potrebno je dostaviti potvrdu Agencije za kvalifikacije o započetom postupku i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Tri fotografije za indeks dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu ili fotokopiju lične karte bez čipa. Očitana lična karta sa čipom. Strani državljani dostavljaju kopiju pasoša (strana sa fotografijom i ličnim podacima).
 • Kandidati kojima je potrebna viza prilažu i kopiju strane pasoša sa boravišnom dozvolom (vizom), kao i kopiju prijave boravka koja se dobija u policiji. Za kandidate iz zemalja kojima nije potrebna viza kopira se strana pasoša gde se vidi datum ulaska u Srbiju, a ukoliko se iz Crne Gore / BIH u Srbiju ušlo sa ličnom kartom može se naknadno dostaviti kopija prijave boravka koja se dobija u policiji;
 • Kandidati koji upisuju studije na srpskom jeziku – potvrda da vladaju srpskim jezikom – nivo B2 – ukoliko srednja škola nije završena na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita u iznosu od 5.000 dinara;
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (u iznosu od 200 eura u dinarskoj protivverdnosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate);
 • Za kandidate strane državljane – potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji;
 • Za vukovce – overena kopija Vukove diplome;

Uplata prijemnog ispita – na račun broj: 325-9500600047025-13.

Uplata školarina se uplaćuje na jedan od sledećih brojeva računa: 325-9500600047025-13.

VAŽNO:

Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu “MB” u poziv na broj unosite Vaš matični broj tj. Vaš JMBG. Ukoliko ste strani državljanin i nemate JMBG potrebno je da unesete broj pasoša čiju fotokopiju prilažete.