Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Konkursi Univerziteta MB

– Konkurs za prijem studenata na osnovne, master i doktorske studije

– Konkursi za izbore nastavnika Univerziteta

– Konkursi za izbore saradnika Univerziteta

– Konkurs za prijem nenastavnog osoblja