Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Misija i vizija

Vizija

Univerzitet MB  je vodeća privatna visokoobrazovna institucija, koja ima svoj istorijski zapis našeg naroda i stratešku komponentu srpske države poslednjih dvadeset godina.  Studijski programi pružaju potrebna akademska i stručna znanja, sa optimalnim odnosom teorije i prakse, podstiču buduće lidere da se razvijaju kao svestrane ličnosti iz oblasti menadžmenta i biznisa, ekonomije, prava, informacionih tehnologija i umetnosti. Rad Univerziteta MB je utemelјen na: kvalitetu poslovnih procesa, organizacionoj kulturi, ishodima učenja i principima obrazovanja tokom čitavog života, međunarodnom priznanju, atraktivnosti za talentovane i motivisane studente, inkubator zapošlјavanja studenata, koja uživa ugled sredine otvorene za saradnju i studiranje, istraživanja, umetničko stvaralaštvo, inovacije i preduzetništvo, savetnik privrede, kulturnih institucija  i države, društveno odgovoran partner zajednice u unapređenju opšteg blagostanja. Pod krovom Univerziteta MB žive, rade i studiraju oni koji vole Srbiju iznad svega, jer u njoj se sadi i klija seme budućih lidera i poslovnih uspeha.

Misija

Univerzitet MB  je privatna visokoobrazovna institucija koja pruža optimalne uslove za učenje, istraživanje i praksu u čijem središtu je student. Sistemom obrazovanja na Univerzitetu MB izgraditi identitet budućih lidera, časnih, osposoblјenih i spremnih za intelektualne i etičke izazove budućnosti, koji će biti konkurentni na tržištu rada, sposobni da rešavaju složene ekonomske,  poslovne i probleme u oblasti kulture u realnom okruženju uz primenu etičkih stavova, standarda i principa svoje struke. Znanje je naša moć.

Vrednosti

Kvalitet – Univerzitet MB je strateški orijentisan da neprekidno i sistemski radi na unapređenju kvaliteta svojih studijskih programa, svih resursa, studenata, nastavnog kadra, istraživanja, poslovnih procesa, povezanosti obrazovne, naučnoistraživačke, umetničke i stručne delatnosti i opredelјenje za unapređenje organizacione  kulture kvaliteta.

– Negovanje različitosti – promovišemo princip jednakih šansi i pravičnog tretmana svih, nezavisno od statusa, starosti, etničke i rodne pripadnosti;

– Akademske slobode – zagovaramo akademsku nezavisnosti, otvorenost za različite ideje, intelektualnu radoznalost, slobodu mišlјenja i izražavanja;

– Savremeno znanje – težimo akademskoj izvrsnosti u otkrivanju, očuvanju i širenju korisnih praktičnih i teorijskih znanja;

– Integritet – kroz odgovornost promovišemo i razvijamo etično i odgovorno ponašanje i liderstvo, posvećeno opštem dobru;

– Liderstvo – posvećeni smo izvrsnosti i negujemo stav da ništa nije nemoguće, te u skladu sa tim težimo stalnim inovacijama naših studijskih programa, u obrazovanju, naučnoistraživačkom radu i preduzetništvu;

– Inovativnost – kreiramo poslovne procese u kojim je student subjekt, koje odlikuje kreativnost, invencija i inovativnost, stvarajući zajednicu zadovolјnih i uspešnih lјudi.

– Saradnja – razvijamo se zajedno sa našim akademskim i poslovnim partnerima, razmenjujući ideje, iskustva i znanje;

– Održivi razvoj – razvoj Univerziteta MB koji raspoloživim resursima zadovolјava potrebe studenata, partnera i stalno zaposlenih, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, čime se osigurava dugoročno postojanje lјudskog društva i njegovog okruženja. Koncept održivog razvoja predstavlјa novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja Univerziteta MB.