Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Prvi stepen - Osnovne akademske studije - O studijama

Glavni ciljevi osnovnih akademskih studija su:

 • Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti likovne umetnosti.
 • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na master studijama iz navedene oblasti ili drugih srodnih oblasti.

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje u oblasti likovne umetnosti koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje je na nivou koji omogućava korićšenje stručne literature, ali istovremeno obuhvata neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja njihovog polja studiranja;
 • koji su u stanju da primene svoje znanje i razumevanje na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju i koji imaju sposobnosti koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema u oblasti likovne umetnosti;
 • koji imaju sposobnost da prikupljaju i tumače dela u oblasti likovne umetnosti;
 • koji imaju sposobnost razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima;
 • koji su u stanju da o svom radu i rezultatima rada u oblasti likovne umetnosti obaveštavaju stručnu i širu javnost;
 • koji su razvili sposobnosti koje su neophodne za nastavak студија.

Završetkom studija student stiče stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • stručan i analitičan pristup likovnom delu, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja likovnog dela;
 • stručno i kreativno pristupanje izradi autentičnog likovnog dela, crteža, slike, grafike, skulpture, ikone, freske;
 • tumačenje i prenošenje stečenih znanja i sposobnosti;
 • korišćenje različitih tehnoloških postupaka i tehnika u izradi umetničkog dela;
 • kritičku podršku svog ili drugog likovnog dela.