Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Organizacija

O Odboru za praćenje kvaliteta na Univerzitetu “MB”

Odbor za praćenje kvaliteta na Univerzitetu MB (Odbor) je stručno i savetodavno telo Senata i rektora Univerziteta i zajedno sa Prorektorom za obezbeđenje kvaliteta, Centrom za unapređenje kvaliteta i Komisijama za praćenje, obezbeđenje i unapređenje kvaliteta na fakultetima u sastavu Univerziteta čini sistem obezbeđenja kvaliteta Univerziteta.