Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Propisi Univerziteta MB

STUDIJSKI PROGRAMI I AKREDITACIJA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (240ESPB)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (300ESPB)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (480ESPB)

OBEZBEĐENJE KVALITETA NA UNIVERZITETU MB

PRAVILNICI UNIVERZITETA MB I OSTALA AKTA