Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Seminari, radionice, simulacije

Studenti i istraživači – razvoj poslovnih i posebnih veština

Poštovane kolege,

Pronađite informacije o seminarima, radionicama, simulacijama, predavanjima, prezentacijama čija je svrha da vam ponude sticanje posebnih znanja i veština koje su neophodne u vašem karijernom razvoju.