Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Uvid javnosti

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu MB u Beogradu.