Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

O Centru za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima

Centar za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima Univerziteta MB – CRK

Centar za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima – CRK teži razvijanju sposobnosti, znanja i veština studenata i istraživača Univerziteta (nastavnika i saradnika) koje su ključne za zapošljavanje odnosno za rad na Univerzitetu.

CRK pruža informacije studentima o mogućnostima dodatnog obrazovanja, stipendijama u zemlji i inostranstvu i ponudama za posao. Takođe, pruža informacije saradnicima i nastavnicima o mogućnostima dodatnog obrazovanja, stipendijama u zemlji i inostranstvu i potrebama Univerziteta.

CRK povezuje studente sa poslodavcima putem organizovanja programa za stručnu praksu i obuka u vodećim kompanijama i organizacijama radi eventualnog zapošljavanja, putem organizovanja prezentacija kompanija, njihove poslovne etike i politike odabira kadrova, pružanja savetodavnih usluga studentima koji imaju dileme prilikom izbora karijere ili pozicioniranja na tržištu rada posle diplomiranja, pružanja ostalih usluga savetovanja u pogledu razvoja karijere.

Usluge koje nudi imaju informativni i savetodavni karakter, a osim navedenih usluga, prati potrebe studenata i koordinira rad centara za razvoj karijere na fakultetima u sastavu Univerziteta i drugih relevantnih institucija.

Ovaj Centar prati ostvarivanje strateških ciljeva u oblasti zapošljavanja u saradnji sa Odborom za strateški razvoj Saveta Univerziteta „MB“.