Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Osiguranje kvaliteta/Vesti/Obaveštenja

Informacija o procesu samovrednovanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine će se realizovati od 01.03-15.03.2021. godine.

Proces Samovrednovanja će se realizovati na osnovu Odluke rektora Univerziteta MB i Programa realizacije procesa samovrednovanja za školsku 2020/21.

Program realizacije unutrašnjeg i spoljašnjeg vrednovanja na Univerzitetu MB u školskoj 2020/2021. godini